Krzeszowice

MIEJSCE:

 

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice
 
HARMONOGRAM:
poniedziałek:
16.55 - 17.40  Dzieci 0-2.5 lat
17.45 - 18.30  Dzieci 2.5-3.5 letnie                  
18.40 - 19.25  Dzieci 3.5-4 letnie